Forudsætninger for deltagelse 

For at din virksomhed kan modtage midler under udviklingsprogrammet NEXT STEP skal følgende forudsætninger være opfyldt:

Formålet er med udgangspunkt i virksomhedens strategi eller vækstplan gennemføres kompetenceudviklingsforløbene med ledelse og medarbejdere, således de har de rette kompetencer til at indfri vækstpotentialet.

Målgruppen er små og mellemstore virksomheder, med undtagelse af primære erhverv, som:

  • HAR MINDST 5 ANSATTE
  • HAR EN BESKREVET VÆKSTSTRATEGI/PLAN
  • HAR POTENTIALE OG BEHOV FOR AT BEVÆGE SIG HEN MOD NÆSTE UDVIKLINGSTRIN GENNEM KONKRETE UDVIKLINGS- OG RÅDGIVNINGSFORLØB OG SÅLEDES ER I STAND TIL AT VÆKSTE.

 Din virksomhed kan igennem programmet deltage i kompetenceudviklingsforløb og netværk.