Formålet med Nordjysk FødevareErhverv er at skabe grundlag for større sammenhængskraft og struktur i den nordjyske fødevareindsats, således den organiseres og koordineres med udgangspunkt i virksomhedernes behov og styrkeområder. Formålet er ligeledes at arbejde for at skabe reelle resultater, der styrker virksomhederne på både kort og længere sigt blandt andet ved at sætte virksomhederne og vidensinstitutionerne i centrum for udviklingsaktiviteterne, og styrke virksomhedernes tværgående samarbejde og netværksdannelse til gavn for erhvervets samlede udvikling.

"Nordjylland vil være Danmarks førende fødevareregion med vækst gennem høj specialiseringsgrad, indsigt og globalt udsyn"

"Nordjysk FødevareErhverv skal med udgangspunkt i virksomhedernes behov virke som inspirator og katalysator for en bæredygtig udvikling af sektoren"