Nordjysk FødevareErhverv
NOVI Science Park
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst
Tlf.: +45 7244 4412


NEXT STEP

Forudsætninger for deltagelse 

For at din virksomhed kan modtage midler under udviklingsprogrammet NEXT STEP skal følgende forudsætninger være opfyldt:

Formålet er at videreføre en række potentielle virksomheder fra Pilotprogrammet over i målrettede og konkrete etablerede udviklingsforløb under nærværende program, som skal resultere i yderligere markedsudvikling- og eksporttiltag.

Målgruppen er små og mellemstore virksomheder, med undtagelse af primære erhverv, som:

  • HAR MINDST 5 ANSATTE
  • HAR EN BESKREVET VÆKSTSTRATEGI/PLAN

  • HAR POTENTIALE OG BEHOV FOR AT BEVÆGE SIG HEN MOD NÆSTE UDVIKLINGSTRIN GENNEM KONKRETE UDVIKLINGS- OG RÅDGIVNINGSFORLØB OG SÅLEDES ER I STAND TIL AT VÆKSTE.

 

 

Individuel rådgivning

Få ekstra ressourcer til at indfri virksomhedens vækstpotentiale.

Med udgangspunkt i virksomhedens strategi eller vækstplan gennemføres kompetenceudviklingsforløbene med ledelse og medarbejdere, således de har de rette kompetencer til at indfri vækstpotentialet.

Eksempler på et kompetenceudviklingsforløb:

  • Internationalisering og eksport
  • Forretningsudvikling
  • Markedsudvikling og branding


Rådgivningsforløbene gennemføres med ekstern rådgiver, som kan rådgive og sparre med virksomheden. Der skal indhentes 3 rådgivningstilbud, og valg af rådgiver skal begrundes.

 

Målgruppe 

Fødevarevirksomheder - dog med undtagelse af primære erhverv – kan deltage når de opfylder følgende krav:

  • Har mindst 5 medarbejdere
  • Har max. 100 medarbejdere

 

Økonomi

Der kan ydes tilskud til kompetencerådgivningsforløb på op til 60.000.

For deltagelse i et rådgivningsforløb, skal virksomheden medfinansiere dels i timer og dels med kontant betaling på 15.500 kr.

Virksomheden lægger selv ud til dækning af eksterne rådgiverudgifter. Efter gennemført rådgivningsforløb refunderes afholdte rådgivningsudgifter mod godkendelse af registrerede timer, som virksomheden har forbrugt i forløbet.

Vi hjælper

Nordjysk FødevareErhverv hjælper med sparring i forbindelse med ansøgningen, registreringsprocessen og har løbende dialog. Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne.


Siden blev udskrevet fra: http://www.njfe.dk/ydelser/next-step/ Udskrevet kl. 17:19 - søndag d. 27. maj 2018