Nordjysk FødevareErhverv
NOVI Science Park
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst
Tlf.: +45 7244 4412


NEXT STEP

Forudsætninger for deltagelse 

For at din virksomhed kan modtage midler under udviklingsprogrammet NEXT STEP skal følgende forudsætninger være opfyldt:

Formålet er at videreføre en række potentielle virksomheder fra Pilotprogrammet over i målrettede og konkrete etablerede udviklingsforløb under nærværende program, som skal resultere i yderligere markedsudvikling- og eksporttiltag.

Målgruppen er små og mellemstore virksomheder, med undtagelse af primære erhverv, som:

  • HAR MINDST 5 ANSATTE
  • HAR EN BESKREVET VÆKSTSTRATEGI/PLAN

  • HAR POTENTIALE OG BEHOV FOR AT BEVÆGE SIG HEN MOD NÆSTE UDVIKLINGSTRIN GENNEM KONKRETE UDVIKLINGS- OG RÅDGIVNINGSFORLØB OG SÅLEDES ER I STAND TIL AT VÆKSTE.

 

 

Individuel rådgivning

RÅDGIVNING KAN HJÆLPE DIN VIRKSOMHED MED AT FÅ TILFØRT EKSTRA RESSOURCER OG VIDEN, SOM KAN LØSE UDFORDRINGER, DER KRÆVER EN EKSTRA INDSATS.

Formålet med udviklingsforløbet "Rådgivning" er at ruste små og mellemstore fødevarevirksomheder i Nordjylland til fremtidens krav om vækst og udvikling. Initiativet er en støtte til virksomhedens ledelse og medarbejdere over en periode, hvor der er mulighed for individuelle rådgivningsforløb med udgangspunkt i temaerne:

  • Internationalisering og eksport
  • Forretningsudvikling
  • Markedsudvikling og branding


Din virksomhed peger selv på de rådgivere I ønsker at bruge i forløbet. Inden påbegyndelse af rådgivningsforløbet indhentes tre rådgivningstilbud, hvoraf virksomheden vælger et efter eget ønske.

 

Målgruppe 

Nordjyske fødevarevirksomheder - dog med undtagelse af primære erhverv – kan deltage når de opfylder følgende krav:

  • Har mindst 5 medarbejdere
  • Har max. 100 medarbejdere

 

Økonomi

Der kan iværksættes rådgivningsforløb på op til 60.000 kr. For deltagelse i et rådgivningsforløb skal virksomheden medfinansiere dels med kontant med op til kr. 20.000 og dels i timer. Virksomheden lægger selv ud til dækning af udgiften til eksterne rådgiverudgifter. Efter gennemført forløb refunderes afholdte rådgiverudgifter, mod godkendelse af registrerede timer, som virksomheden har forbrugt i forløbet. 


Siden blev udskrevet fra: http://www.njfe.dk/ydelser/next-step/ Udskrevet kl. 19:49 - lørdag d. 24. februar 2018