Ydelser
NEXT STEP

NEXT STEP

Forudsætninger for deltagelse 

For at din virksomhed kan modtage midler under udviklingsprogrammet NEXT STEP skal følgende forudsætninger være opfyldt:

Formålet er at videreføre en række potentielle virksomheder fra Pilotprogrammet over i målrettede og konkrete etablerede udviklingsforløb under nærværende program, som skal resultere i yderligere markedsudvikling- og eksporttiltag.

Målgruppen er små og mellemstore virksomheder, med undtagelse af primære erhverv, som:

 • HAR MINDST 5 ANSATTE
 • HAR EN BESKREVET VÆKSTSTRATEGI/PLAN

 • HAR POTENTIALE OG BEHOV FOR AT BEVÆGE SIG HEN MOD NÆSTE UDVIKLINGSTRIN GENNEM KONKRETE UDVIKLINGS- OG RÅDGIVNINGSFORLØB OG SÅLEDES ER I STAND TIL AT VÆKSTE.

 

 

Individuel rådgivning

RÅDGIVNING KAN HJÆLPE DIN VIRKSOMHED MED AT FÅ TILFØRT EKSTRA RESSOURCER OG VIDEN, SOM KAN LØSE UDFORDRINGER, DER KRÆVER EN EKSTRA INDSATS.

Formålet med udviklingsforløbet "Rådgivning" er at ruste små og mellemstore fødevarevirksomheder i Nordjylland til fremtidens krav om vækst og udvikling. Initiativet er en støtte til virksomhedens ledelse og medarbejdere over en periode, hvor der er mulighed for individuelle rådgivningsforløb med udgangspunkt i temaerne:

 • Internationalisering og eksport
 • Forretningsudvikling
 • Markedsudvikling og branding


Din virksomhed peger selv på de rådgivere I ønsker at bruge i forløbet. Inden påbegyndelse af rådgivningsforløbet indhentes tre rådgivningstilbud, hvoraf virksomheden vælger et efter eget ønske.

 

Målgruppe 

Nordjyske fødevarevirksomheder - dog med undtagelse af primære erhverv – kan deltage når de opfylder følgende krav:

 • Har mindst 5 medarbejdere
 • Har max. 100 medarbejdere

 

Økonomi

Der kan iværksættes rådgivningsforløb på op til 60.000 kr. For deltagelse i et rådgivningsforløb skal virksomheden medfinansiere dels med kontant med op til kr. 20.000 og dels i timer. Virksomheden lægger selv ud til dækning af udgiften til eksterne rådgiverudgifter. Efter gennemført forløb refunderes afholdte rådgiverudgifter, mod godkendelse af registrerede timer, som virksomheden har forbrugt i forløbet. 

NETVÆRK

INDSATSOMRÅDET "NETVÆRK" GIVER ANSATTE OG LEDERE MULIGHED FOR AT DANNE NETVÆRK MED ANDRE VIRKSOMHEDER OG SAMARBEJDSPARTNERE, SOM GIVER ET VÆKSTSKUB I DEN RIGTIGE RETNING.

Forretningsmæssige og faglige netværk

Formålet med indsatsområdet "Netværk" er at give ansatte og ledere mulighed for at løfte Jeres virksomhed gennem erfaringsudveksling og forretningsmæssigt samarbejde med andre virksomheder. Netværksforløbene vil være temabaseret og tage udgangspunkt i overordnede temaer som f.eks.:

 • Internationalisering og eksport
 • Forretningsudvikling
 • Markedsudvikling og branding

Netværksforløbene gennemføres ved ekstern rådgiver, som kan rådgive og sparre med de deltagende virksomheder.

Målgruppe

Nordjyske fødevarevirksomheder- dog med undtagelse af primære erhverv – kan deltage, når de opfylder følgende krav:

 • Har mindst 5 medarbejdere
 • Har max. 100 medarbejdere

 

Økonomi

Der kan iværksættes netværksforløb på op til 40.000 kr. pr. netværk. De deltagende virksomheder betaler et mindre kontant deltagergebyr, som dækker omkostninger i forbindelse med afholdelse af møder, fortæring m.m. Efter endt forløb refunderes afholdte rådgivningsudgifter i netværket mod godkendelse af registrerede timer, som virksomhederne har forbrugt i forløbet.