Forudsætninger for deltagelse 

For at din virksomhed kan modtage midler under udviklingsprogrammet NEXT STEP skal følgende forudsætninger være opfyldt:

Formålet er at videreføre en række potentielle virksomheder fra Pilotprogrammet over i målrettede og konkrete etablerede udviklingsforløb under nærværende program, som skal resultere i yderligere markedsudvikling- og eksporttiltag.

Målgruppen er små og mellemstore virksomheder, med undtagelse af primære erhverv, som:

  • HAR MINDST 5 ANSATTE
  • HAR EN BESKREVET VÆKSTSTRATEGI/PLAN
  • HAR POTENTIALE OG BEHOV FOR AT BEVÆGE SIG HEN MOD NÆSTE UDVIKLINGSTRIN GENNEM KONKRETE UDVIKLINGS- OG RÅDGIVNINGSFORLØB OG SÅLEDES ER I STAND TIL AT VÆKSTE.

 Din virksomhed kan igennem programmet deltage i kompetenceudviklingsforløb og netværk.