Om os
Medarbejdere

Eva Nautrup,            direktør
T +45 25 43 42 00
Meva.nautrup@njfe.dk
A NOVI Science Park
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Erfaring og kompetencer:
Jeg har en cand. merc. i strategi og ledelse, og mange års erhvervserfaring fra fødevarebranchen., hvor jeg blandt andet har arbejdet indenfor marketing, innovation og forretningsudvikling, og har bl.a. arbejdet med trendstudie, definition af fokusområder inden for forbrug og forbrugsadfærd, brugerdrevet og tværfaglig innovation og kompetenceudvikling, offentlig/privat samarbejde, innovation og partnerskab.

Speciale:
Videreudvikling af organisationen Nordjysk FødevareErhverv

Daglig kontakt til fødevarevirksomhederne i regionen

Identificering af erhvervets behov og vækstpotentiale - og udfoldelse af dette

Identificering af fælles barrierer for netværksdannelse blandt virksomhederne

Udvikle og gennemføre virksomhedsnære udviklingsprogrammer

Skabe og igangsætte konkrete udviklingsforløb for virksomhederne

Positionere Nordjysk FødevareErhverv i nationale og internationale udviklingsmiljøer  herunder ikke mindst i erhvervsfremmesystemet

Indgå i forhandlinger om en samlet organisering på fødevareområdet i Vestdanmark

 

 

Rubin Dollerup Nielsen, udviklingskonsulent
T +45 41 10 01 12
rdn@njfe.dk
A NOVI Science Park
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Erfaring og kompetencer:
Jeg har en praktisk og teoretisk erhvervsmæssig baggrund inden for fødevarebranchen, hvor jeg bl.a. har arbejdet med eksport, indkøb og sourcing. Jeg har en mangeårig erfaring med international handel og har i mine tidligere jobs samarbejdet med kunder og leverandøer i Europa, Asien, Syd- og Nordamerika.

Speciale:
Igangsætte analyser af fødevaresektorens segmenter og karakteristika.

Identificere potentielle virksomheder til vækst.

Opsøge og løbende kontakt til virksomheder i udviklingsforløb.

Foretage indledende behovsafklaring af virksomhedernes udviklings- og vækstpotentiale.

Samarbejde og støtte virksomhederne omkring deltagelse i eksisterende udviklingsprogrammer.

Birgit Søgaard Jensen, projektkoordinator
T +45 72 44 44 12
M bsj@njfe.dk
A NOVI Science Park
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Erfaring og kompetencer:
Jeg har en mangeårig erfaring med sekretariats- og projektopgaver i nationale og internationale virksomheder.
Jeg har en praktisk og teoretisk baggrund inden for administration, HR, projektarbejde samt eksport og salg.

Speciale:
Organisering/koordinering af opgaver og projekter i sekretariatet.

Daglig korrespondance med samarbejdspartnere, interessenter m.m.

Organisering af workshops, seminarer, rejser m.m.

Projektkoordinering af EU programmer m.m.

Administration og processtyring af EU programmer.

Sagsbehandling af virksomhedsansøgninger under NJFE's programmer.

Øvrige opgaver i sekretariatet.