Nordjysk FødevareErhverv
NOVI Science Park
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst
Tlf.: +45 7244 4412


Formål

  • Skabe grundlag for større sammenhængskraft og struktur i den nordjyske fødevareindsats.
  • Etablere en organisering og koordinering af indsatsen med udgangspunkt i virksomhedernes behov og styrkeområder.
  • Sætte virksomhederne og viden institutionerne i centrum for udviklingsaktiviteterne.
  • Styrke virksomhedernes tværgående samarbejde og netværksdannelse til gavn for erhvervets samlede udvikling.
  • Arbejder for at skabe reelle resultater, der styrker virksomhederne på både kort og længere sigt.

Siden blev udskrevet fra: http://www.njfe.dk/om-os/formaal/ Udskrevet kl. 17:19 - søndag d. 27. maj 2018