Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »Så har efteråret meldt sig og vi vil gerne her i vores 10. nyhedsbrev informere om aktiviteter og kommende arrangementer for Nordjysk FødevareErhverv.

SIDEN SIDST


FØDEVAREKONFERENCE 2016

"Vækst i fødevaresektoren ...hvor er vi på vej?".

Den 20. september blev der afholdt Fødevarekonference med stor tilslutning med indlæg fra virksomheder, videninstitutioner og brancheorganisationer.

Food Supply skrev den 19.09.16.

"Vækst, trends og støttemuligheder er på programmet, når Nordjysk FødevareErhverv tirsdag holder konference. Nordjysk FødevareErhverv, der er tovholder for vækst i landsdelens fødevareklynge, har inviteret foredragsholdere fra virksomheder, brancheorganisationer og forskerkredse, og tilsammen vil de give en række bud på konferencens tema "vækst i fødevaresektoren...hvor er vi på vej hen?"

- Vi samler den nyeste og ypperste viden om vækst i branchen, konstaterer Nordjysk FødevareErhvervs direktør, Hans Henrik Bruhn, som glæder sig over, at konferencen også har tilmeldinger fra andre regioner end den nordjyske".

Læs hele artiklen her 

Læs og se uddrag af præsentationer og billeder fra konferencen

INNO-NORD

Nyt innovationsprojekt går i luften i efteråret 2016 og løber over 3 år.

Væksthus Nordjylland har i samarbejde med AAU, UCN, Nordjysk FødevareErhverv, Marcod, CenSec, Turistudviklingsfonden Nordjylland etableret et nyt innovationsprojekt, hvor tre SMV'er i samarbejde med en vidensinstitution kan få støtte til at udvikle nye produkter eller serviceydelser.

Innovations samarbejdet tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og samarbejdet kan fokusere på tre virksomheders egne produkter, men man kan eksempelvis også være én virksomhed, der samarbejder med to underleverandører om at udvikle et fælles produkt eller serviceydelse.

Eksempler på støtteberettigede aktiviteter kan være:

 • Inddragelse af forskere/videnspersoner og eksperter indenfor jeres fagområde
 • Adgang til specialistviden indenfor klynger og netværk
 • Adgang til laboratorier, faciliteter, apparatur m.v.
 • Prototypetest eller test i samarbejde med slutbrugere via living labs, fokusgrupper eller lignende

OUTPUT

Output er produkter eller serviceydelser - helt konkret kan det være prototyper, mock-up eller lignende.

 For yderligere information kontakt Jane Ribergaard Holm, Væksthus Nordjylland -  jrh@vhnordjylland.dk 


REGIONER GÅR SAMMEN OM AT STYRKE FISKERI- OG AKVAKULTUREN

Region Nordjylland og –Midtjylland har indgået et tæt samarbejde om at styrke udvikling, vækst og produktivitet inden for fiskeri- og akvakultursektoren gennem etablering af en fælles operatørfunktion. Operatørarbejdet skal bl.a. sikre en markant synliggørelse af Danmark, som central fiskeri- og akvakulturnation på den internationale scene. 

Operatørfunktionen varetages af et konsortium bestående af Nordsøen Forskerpark (projektholder) og Nordjysk FødevareErhverv samt Future Food Innovation (FFI) og Videncenter for Fødevareudvikling (Vifu).

Gennem operatørarbejdet skal bl.a. rejses levedygtige projekter, som giver merværdi for sektoren og virksomhederne - og samtidig åbnes for internationale samarbejdsplatforme for virksomheder og aktører inden for erhvervet.

Projekterne møder virksomhedernes behov og skal bidrage til at skabe vækst og udvikling i erhvervet - bl.a. gennem tæt koordinering og matchmaking af de eksisterende erhvervsfremmeprogrammer og ved at koble operatørfunktionen op til eksterne finansieringsmuligheder hos bl.a. EHFF, GUDP, Horizon 2020 m.m. Operatørarbejdet sker i tæt samarbejde med videninstitutionerne inden for fiskeri- og akvakulturområdet og omfatter desuden også fiskeriklynge samarbejde med fiskerihavnene og –eksportørforeningerne samt auktionerne og partnere på Vestkysten som Konsumfisk i Thyborøn og Hvide Sande og den nyetablerede organisation Nordfisk. 

For yderligere information kontakt:

Susane Røntved, tlf. 20 46 04 77 eller susane@purevision.dk

Hans Henrik Bruhn, tlf. 31 75 37 90 eller hhb@njfe.dk 


SAMARBEJDE UCN - INTERNATIONALISERING

UCN studerende efterspørger opgaver fra nordjyske fødevarevirksomheder

Fødevarevirksomhederne skal stå stærkt i tankerne hos de markedsføringsstuderende hos UCN (University College Nordjylland), når de skal vælge praktikplads og job efter endt uddannelse. Derfor ønsker UCN, at de studerende i temaet omkring Internationalisering på 3. semester beskæftiger sig indgående med fødevarevirksomheder i år.

Ved at give en opgave til en gruppe studerende får din virksomhed mulighed for at være med at til at sikre fremtidig rekruttering til egen virksomhed og branchen. Du får gratis mulighed for at få udarbejdet en analyse af et udenlandsk marked og et forslag til mulig indtrængingsstrategi. De markedsføringsstuderende har modtaget undervisning i bl.a.

 • Vækststrategier
 • Markedsudvælgelse
 • Investerings- og valutateori
 • Finansiering med egen eller fremmedkapital
 • Handelssteori

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Din virksomhed skal forvente at afsætte 10-15 timer til kommunikation/dialog med de studerende.

Et virksomhedsbesøg er inkluderet, da det erfaringsmæssigt giver de studerende en god forståelse af virksomhedens forretning og situation.

De studerende vil arbejde med opgaven i perioden 9. november til 13. december 2016

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis din virksomhed er interesseret, da der stadig er mulighed for at få løst opgaver af de studerende.

For tilmelding og yderligere information kontakt:

Hans Henrik Bruhn, tlf. 31 75 37 90 eller hhb@njfe.dk

Rubin Dollerup Nielsen, tlf. 41 10 01 12 eller rdn@njfe.dk NEXT STEP

Få et rådgivningsforløb under vores nye udviklingsprogram NEXT STEP inden for:

 • Internationalisering/eksport
 • Forretningsudvikling
 • Markedsudvikling

Rådgivning kan hjælpe din virksomhed med at få tilført ekstra ressourcer, som kan løse udfordringer, der kræver en ekstra indsats.
Små og store virksomheder oplever ofte at stå overfor udfordringer, som med den rette rådgivning og sparring kan vendes til muligheder. Dette kan være med til at ruste virksomheden til fremtidens krav om vækst og udvikling.

Kontakt os for et møde eller hvis du har spørgsmål, Birgit Søgaard - bsj@njfe.dk 

eller tlf. 72 44 44 12

Rådgivning - læs mere her

Netværk - læs mere her


TIL DE VIRKSOMHEDER, SOM ER I GANG MED ET RÅDGIVNINGSFORLØB

Husk at indsende timeregistrering månedsvis pr. deltager i rådgivningsforløbet til bsj@njfe.dk. Det gør processen nemmere, når din virksomhed senere skal anmode om refusion for udlæg til rådgiverudgifter.

Har du spørgsmål i forbindelse med timeregistrering eller øvrige spørgsmål så kontakt os endelig.

For yderligere information kontakt Birgit Søgaard, bsj@njfe.dk eller

tlf. 72 44 44 12.

KOMMENDE ARRANGEMENTERSamarbejde om patent- og varemærkebeskyttelse

Få inspiration til, hvordan du tænker patenter, varemærker og andre immaterielle rettigheder (IPR) ind i din forretning. Hør bl.a. hvordan andre fødevareproducenter udnytter rettigheder, når de opbygger og vedligeholder deres brand og få præsenteret overvejelser og konkrete aktiviteter, der kan indgå i din branding og markedsføringsindsats. Du får også indput til, hvad rettigheder betyder i produktudviklingen og i forholdet til samarbejdspartnere. Vi præsenterer eksempler på, hvordan du finder inspiration til din udviklingsproces og hvordan du undgår, at samarbejdspartnere og konkurrenter løber med dine idéer.

Møderne er arrangeret af Industriens Fond, Danish Food Cluster, Food Network, Nordjysk FødevareErhverv og Patent- og Varemærkestyrelsen.

Høje Tåstrup tirsdag den 25. oktober 2016  - tilmeld dig her

Ikast onsdag den 26. oktober 2016 - tilmeld dig herVi planlægger gennemførelsen af ny fødevarekonference i september 2017.

Dato foreligger snarest.

Støt op om Nordjysk FødevareErhvervs arbejde - bliv medlem herHar du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, hører vi gerne fra dig.

Vi kan kontaktes på info@njfe.dk eller på tlf. nr. 72 44 44 12.

Læs mere om Nordjysk FødevareErhverv

Følg os på LinkedIn

Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbreve? Afmeld nyhedsbrev »