Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »NYHEDSBREV MAJ MÅNED 2017

SIDEN SIDST


Onsdag den 19. april blev der afholdt generalforsamling i Foreningen Nordjysk FødevareErhverv (NJFE).

Bestyrelsesformand Søren Mattesen orienterede bl.a., at NJFE har nået et række milepæle, som har været væsentlige for at skabe grundlaget for NJFE's fremadrettede virke og dermed understøtte organisationens position som fødevareklynge i den samlende og koordinerede fødevareindsats i Nordjylland. Gennem opbygning af en tæt og vedvarende dialog med virkomhederne videreføres de grundlæggende aktiviteter gennem virksomhedsbesøg, etablering af vækstgrupper, netværk og individuelle udviklingsforløb m.m. Aktiviteterne, som primært udfoldes i virksomhederne og som bidrager til at styrke de individuelle kompetencer og vækst vil også fremadrettet tegne NJFE's indsats og rolle som koordinator og samarbejdspartner i den videre udvikling af den nordjyske fødevareklynge.

Læs mere om Foreningen Nordjysk FødevareErhverv


INNO-NORD

INNO-NORD programmet er et samarbejde mellem Væksthus Nordjylland, Aalborg Universitet, University College Nordjylland, Marcod, Turistudviklingsfonden Nordjylland samt Censec.

INNO-NORD er en unik mulighed for små og mellemstore nordjyske virksomheder at udvikle nye produkter og teknologier. Gennem samarbejde med andre virksomheder og med økonomisk støtte til at inddrage fagspecialister fra Allborg Universitet og University College Nordjylland bliver det muligt at tilføre nordjyske innovationsideér et løft.

Et innovationsgruppe under INNO-NORD kræver mindst tre SMV'er for at blive oprettet. Gruppen kan f.eks. bestå af virksomheder, der samarbejder som leverandør/kunde. Virksomhederne kan også indgå et samarbejde med en fagekspert inden for et fælles område. Et innovationsforløb kan foregå over en periode fra 3 til 12 måneder.

Læs mere om programmet her

For yderligere information kontakt:

Nordjysk FødevareErhverv: Hans Henrik Bruhn, tlf. 31 75 37 90, hhb@njfe.dk

Væksthus Nordjylland og Univercity College Nordjylland: Rikke Alexandra,

tlf. 72 69 17 04, ra@vhnordjylland.dk


OPERATØRFUNKTIONEN

Tangproducent fik hjælp fra Operatørfunktionen for fiskeri og akvakultur.

Operatørfunktionen når gennem sit opsøgende arbejde i fiskeri- og akvakultursektoren bredt ud i mange områder, hvor der findes nye potentialer for forretningsudvikling.

Opertørfunktionen har netop hjulpet tangproducenten, Organic Seaweed i Grenå.

Organic Seaweed er en mindre tangvirksomhed som dyrker, høster og omdanner tang til økologisk højværdi produkter; kosttilskud og kosmetik og har netop lanceret en ny dansk økologisk helselinje "TANG". Det videre arbejde med at udvikle højværdiprodukter af tang kræver netværk og viden om faglige og tekniske muligheder i miljøet. Derfor er støtten fra Operatørfunktionen vigtig for Organic Seaweed i den kommende fase.

Læs casen med Organic Seaweed

Operatørfunktionen varetages af et konsortium bestående af Nordsøen Forskerpark (projektholder) og Nordjysk FødevareErhverv samt Future Food Innovation (FFI) og Videncenter for Fødevareudvikling (Vifu). Konsortiet er dannet på baggrund af et tæt samarbejde mellem Region Nordjylland og -Midtjylland om at styrke vækst og produktivitet inden for fiskeri- og akvakulturen.

Gennem operatørarbejdet skal bl.a. rejses levedygtige projekter, som giver merværdi for sektoren og virksomhederne - og samtidig åbnes for internationale samarbejdsplatforme for virksomheder og aktører inden for erhvervet.

Operatørfunktionen - læs mere her

For yderligere information kontakt:

Susane Røntved, tlf. 20 46 04 77 eller susane@purevision.dk

Hans Henrik Bruhn, tlf. 31 75 37 90 eller hhb@njfe.dk 


Projekt "ØGET VANDEFFEKTIVITET" i din virksomhed

Øget vandeffektivitet i fødevareindustrien er et projektarbejde mellem Nordjysk FødevareErhverv, Landbrug & Fødevarer og DHI

Formålet med projektet er at skabe grundlag for øget indtjening i den fødevareforarbejdende industri gennem udvikling og test af brugbare vandbesparelsesløsninger.

Målsætninger for vandbesparelsesprojektet:

 • At der i virksomhederne skal bruges mindre grundvand som erstattes af renset procesvand
 • At løsninger kan udvikles og testes direkte i fødevareproduktionen
 • At løsninger afstemmes med Fødevarestyrelsen, så de kan udføres i praksis
 • Målsætning for projektet er reduktion i virksomhedernes vandforbrug på 15-30%.

Læs mere her

Hør mere om dine muligheder - kontakt os i dag

Hans Henrik Bruhn, tlf. 31 75 37 90 eller hhb@njfe.dk

Rubin Dollerup Nielsen, tlf. 41 10 01 12 eller rdn@njfe.dk

Susane Røntved, tlf. 20 46 04 77 eller susane@purevision.dk NEXT STEP

Få et rådgivningsforløb under vores nye udviklingsprogram NEXT STEP inden for:

 • Internationalisering/eksport
 • Forretningsudvikling
 • Markedsudvikling

Rådgivning kan hjælpe din virksomhed med at få tilført ekstra ressourcer, som kan løse udfordringer, der kræver en ekstra indsats.
Små og store virksomheder oplever ofte at stå overfor udfordringer, som med den rette rådgivning og sparring kan vendes til muligheder. Dette kan være med til at ruste virksomheden til fremtidens krav om vækst og udvikling.

Kontakt os for et møde eller hvis du har spørgsmål, Birgit Søgaard - bsj@njfe.dk 

eller tlf. 72 44 44 12

Rådgivning - læs mere her

Netværk - læs mere her


ER DIN VIRKSOMHED I GANG MED ET RÅDGIVNINGSFORLØB?

Husk at indsende timeregistrering månedsvis pr. deltager i rådgivningsforløbet til bsj@njfe.dk. Det gør processen nemmere for din virksomhed og os, når din virksomhed senere skal anmode om refusion for udlæg til rådgiverudgifter.

Har du spørgsmål i forbindelse med timeregistrering eller øvrige spørgsmål - så kontakt os endelig.

For yderligere information kontakt Birgit Søgaard, bsj@njfe.dk eller

tlf. 72 44 44 12.

KOMMENDE ARRANGEMENTER


FØDEVARELOGISTIK - WORKSHOP

Onsdag den 7. juni 2017 kl. 14.00-17.00

Vær med til at forbedre vilkårene for transport og logistik med fødevarer i Nordjylland

Nordjysk FødevareErhverv og SmartLog har indgået et klyngesamarbejde for at sætte fokus på de logistiske barrierer, der findes inden for transport og fødevarelogistik. Uhensigtsmæssige krav og forældede procedurer må ikke få lov til at sænke produktiviteten og svække vores konkurrenceevne i forhold til andre lande. 

Vi har brug for din erfaring og ekspertise. Som deltager i workshoppen vil du komme til at præge, hvilke logistiske udfordringer vi skal prioritere at arbejde videre med.  Derfor vil vi gerne have, at du på forhånd overvejer: 

Hvilke forhindringer og muligheder ser du i din logistiske hverdag?

Læs mere om workshoppen her

For tilmelding klik her PRODUKTUDVIKLING I FØDEVARESEKTOREN

Vi har i år sammensat et aktuelt og spændende program, der omhandler produktudvikling i FØDEVARESEKTOREN, hvor der bl.a. vil være indlæg fra virksomheder og forskere med følgende temaer

 • Markeds- og produktudvikling i Royal Greenland
 • Find din niche i markedet gennem produktudvikling
 • Hvilke fødevarer efterspørger detailhandlen
 • Fremtidens fødevareproduktion - hvad er værd at investere i ?
 • ...

Vi arbejder i øjeblikket med at få et sidste tema på plads for dagen - så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

KONFERENCEN afholdes den 19. september 2017 Novi Science Park, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Programmet vil blive offentliggjort på vores hjemmeside http://www.njfe.dk/arrangementer/

Støt op om Nordjysk FødevareErhvervs arbejde - bliv medlem herHar du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, hører vi gerne fra dig.

Vi kan kontaktes på info@njfe.dk eller på tlf. nr. 72 44 44 12.

Læs mere om Nordjysk FødevareErhverv

Følg os på LinkedIn

Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbreve? Afmeld nyhedsbrev »