Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Med ønske om en god sommer til vores læsere vil vi med dette sommer nyhedsbrev gerne informere om aktiviteter og kommende arrangementer i Nordjysk FødevareErhverv.

SIDEN SIDST


VÆKSTGRUPPE

Som beskrevet i vores nyhedsbrev i december 2015, blev der i efteråret 2015 gennemført et vækstgruppeforløb, hvor der som foreløbig afslutning på forløbet blev afholdt et arrangement hos Food College Aalborg. Her fik de deltagende fødevareproducenter mulighed for at præsentere deres produkter for indkøbere fra to af de store danske dagligvarekæder. 

De deltagende fødevarevirksomheder producerer alle nicheprodukter, som ovevejende henvender sig til high-end markedet. Efterfølgende efterspurgte flere virksomheder et arrangement, hvor de sammen med andre nordjyske fødevareproducenter kunne præsentere sig og sine produkter for andre kæder/afsætningskanaler.  

Særligt det nordsjællandske område blev vurderet som attraktivt marked for danskproducerede højkvalitets fødevarer. Da de indkøbere, som vi ville i kontakt med, befinder sig i Storkøbenhavn og Nordsjælland, skulle arrangementet afholdes på Sjælland.  

8 fødevareproducenter tilmeldte sig arrangementet, som blev afholdt den 9. juni 2016 på to lokationer med deltagelse af en række indkøbere fra både foodservice og detailhandlen.  

Der var ikke kun fokus på producenternes nuværende sortiment, men også udvikling af nye produkter, private label og meget mere. Der blev indgået aftaler om indmeldelse af produkter i sortimenter og der blev indledt konkrete samtaler omkring opstart af samarbejde og samhandel. Vi oplevede en stærk og gensidig interesse for samarbejde fra både producenter og indkøbere, og vi forventer indenfor de kommende måneder, at vi vil se flere nordjyske produkter i både detailhandel og foodservice på Sjælland.

En del af arrangementet blev afholdt i samarbejde med Aalborg Universitet København. I forlængelse af arrangementet er rammerne for et videreførende samarbejde mellem Nordjysk FødevareErhverv og  Aalborg Universitet Københavns uddannelse for Integrerede fødevarestudier ved at blive etableret. Samarbejdet skal føre til udvikling af en række nyskabende fødevarekoncepter udarbejdet af fødevarevirksomheder og de studerende, hvor af en del er udenlandske studerende.


OPERATØRFUNKTION FOR UDVIKLING AF FISKERI OG AKVAKULTURSEKTOREN I DANMARK

Et konsortie bestående af Nordsøen Forskerpark, Nordjysk FødevareErhverv, Future Food Innovation (FFI) og Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) varetager operatørfunktionen.

Formålet med operatørfunktionen er facilitering, fundraising og matchmaking mellem parter inden for de to sektorer akvakultur og fiskeri og tager udgangspunkt i de to indsatskataloger*) for sektorerne, som er udviklet over det seneste år. Fundraising handler bl.a. om at tilvejebringe finansiering fra regionale og nationale kilder. Matchmaking skal både omfatte sammensætning af projektkredse, der indbefatter organisationer, institutioner og ikke mindst virksomheder fra branchen.

Gennem operatørfunktionen skal udvikles en række nye relevante projektidéer og projektplatforme, som skal bidrage til at styrke fiskeri- og akvakultursektorens samarbejde og konkurrencekraft gennem en markant synliggørelse af Danmark som central fiskeri- og akvakultur nation.  

Læs mere om operatørfunktionen i nyhedsbrevet fra marts måned

*)Indsatskatalog Akvakultursektoren

 *)Indsatskatalog Fiskerisektoren


KLYNGESAMARBEJDE

Igennem vores klyngesamarbejde med Cluster Excellence Denmark har vi adgang til temadage, workshops m.m. og på en af disse temadage blev vi introduceret til et nyt værktøj til strategisk internationalisering, som er er udviklet af Cluster Excellence.  Værktøjet har fokus på virksomhedernes tilgang til at kunne indgå i partnerskaber omkring adgang til nye markeder, ny viden og nye innovative samarbejder inden for deres branche m.m. 

Nordjysk FødevareErhverv vil sideløbende henover efteråret arbejde med dette værktøj og introducerer det for virksomhederne.


MEDLEMSYDELSER som tilbydes medlemmer af Foreningen Nordjysk FødevareErhverv

Vi arbejder fortsat på at udvikle vores medlemsydelser og vi kan nu oplyse, at Nordjysk FødevareErhverv og UCN har påbegyndt et samarbejde omkring UCN’s Internationaliseringstema på efterårssemesteret med 3. semester markedsføringsøkonomstuderende. 

Temaet kommer til at løbe i perioden fra primo november til medio december 2016, hvor både virksomheder og studerende skal være klar med et oplæg. 

Studiegrupperne bliver fordelt på forskellige fødevarevirksomheder, der giver de studerende deres oplæg. Oplægget fra virksomhedens side vil typisk dreje sig om indtrængning på et internationalt marked og skal bl.a. indeholde en landeanalyse, vurdering af markedet, forslag til indtrængningsstrategi samt udarbejdelse af et kommunikationsprodukt (en reklame, video eller andet).

Eksamen kommer til at foregå i uge 50.

For yderligere oplysninger kontakt info@njfe.dk eller på tlf. 72 44 44 12 NEXT STEP

Få et rådgivningsforløb under vores nye udviklingsprogram NEXT STEP inden for:

 • Internationalisering/eksport
 • Forretningsudvikling
 • Markedsudvikling

Rådgivning kan hjælpe din virksomhed med at få tilført ekstra ressourcer, som kan løse udfordringer, der kræver en ekstra indsats.
Små og store virksomheder oplever ofte at stå overfor udfordringer, som med den rette rådgivning og sparring kan vendes til muligheder. Dette kan være med til at ruste virksomheden til fremtidens krav om vækst og udvikling.

Kontakt os for et møde eller hvis du har spørgsmål - info@njfe.dk eller på tlf. 72 44 44 12

Rådgivning - læs mere her

Netværk - læs mere her


TIL DE VIRKSOMHEDER, SOM ER I GANG MED ET RÅDGIVNINGSFORLØB

Husk at indsende timeregistrering månedsvis pr. deltager i rådgivningsforløbet til bsj@njfe.dk. Det gør processen nemmere, når din virksomhed senere skal anmode om refusion for udlæg til rådgiverudgifter.

Har du spørgsmål i forbindelse med anmodning om udbetaling eller øvrige spørgsmål så kontakt os endelig.

For yderligere information kontakt info@njfe.dk  eller på tlf. nr. 72 44 44 12.Samarbejde om patent- og varemærkebeskyttelse

Står din virksomhed og skal lancere et nyt logo/varemærke eller har tredjemand registreret dit varemærke i et eller flere lande?

Patent- og varemærkestyrelsen arrangerer i samarbejde med VIFU (videncenter for fødevareudvikling), Danish Food Cluster, Nordjysk FødevareErhverv og Patrade A/S temamøder om patent og varemærkebeskyttelse.

Der afholdes temamøder hos Patent- og varemærkestyrelsen i

Høje Tåstrup tirsdag den 25. oktober 2016
Ikast onsdag den 26. oktober 2016

Tilmelding til temamøderne vil blive oplyst på vores hjemmeside www.njfe.dk 

KOMMENDE ARRANGEMENTERDette spørgsmål vil vi gerne prøve at besvare på fødevarekonferencen gennem indlæg fra virksomheder, brancheorganisationer og forskere. Bl.a. vil følgende indlægsindholdere bidrage til at belyse emnet:

 • Frank Øland, cheføkonom, Landbrug & Fødevarer
  Frank Øland kommer fra en stilling som chefstrateg hos Danske Bank, hvor han under gældskrisen havde ansvaret for Danske Markets analyse af euroområdet. Har har igennem sine tidligere ansættelser bl.a. arbejdet med dansk økonomi og investeringsstrategien for valutareserven.

 • Richard Fynbo, direktør, Fynbo Foods A/S 
  Fynbo Foods så første gang dagens lys i 2002, hvor fire tidligere kolleger fra marmeladebranchen og Richard Fynbo grundlagde virksomheden, som i dag er den førende danske producent indenfor områder som økologi, fairtrade og produktion af produkter i handlens egne mærker.
  Ved siden af direktørstillingen i Fynbo Foods er Richard Fynbo formand for bl.a. DI Vendsyssel og har tidligere varetaget bestyrelsesposter i bl.a. Væksthus Nordjylland og Nordjysk FødevareErhverv.

 • Anders Drejer, professor ved institut for økonomi og ledelse, Aalborg Universitet
  Anders Drejer beskæftiger sig med aktuelle emner inden for ledelse og kombinerer dette med et samfundsengagement, der har gjort ham til en af landets mest citerede ledelseseksperter, foredragsholdere og sparringspartner for praktikere.

 • Nina Preus, markedsnalytiker og forbrugersociolog, Landbrug & Fødevarer
  Nina Preus varetager dagligt analyseprojekter for private virksomheder, institutioner og interesseorganisationer og har solid erfaring med kvalitative og kvantitative metoder og rådgivning på baggrund af indsigter om målgruppens behov og ønsker.

 • Niels Heine Kristensen, professor med særlige opgaver, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet, København
  Niels Heine Kristensen har udgivet en række publikationer og er tilknyttet projekter under Aalborg Universitet København: FoodScapes, Innovation og Netværk samt Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet.

Læs program for Fødevarekonference 2016 og tilmeld dig her

KONFERENCEN afholdes den 20. september 2016 NOVI Science Park, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø. 

For yderligere information kontakt info@njfe.dk eller på tlf. 72444412

Støt op om Nordjysk FødevareErhvervs arbejde - bliv medlem herHar du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, hører vi gerne fra dig.

Vi kan kontaktes på info@njfe.dk eller på tlf. nr. 72 44 44 12.

Læs mere om Nordjysk FødevareErhverv

Følg os på LinkedIn

Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbreve? Afmeld nyhedsbrev »