Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »NYHEDSBREV AUGUST MÅNED 2017


FØDEVAREKONFERENCE 2017 - PRODUKTUDVIKLING 

Igen i år har vi sammensat et stærkt program, hvor vi har fokus på produktudvikling. Der vil være inspirerende indlæg fra virksomheder og kapaciteter indenfor forbrugertrends og marketing med følgende temaer:

 • Markeds og produktudvikling i Royal Greenland
 • Find din niche i markedet gennem produktudvikling
 • Fra produktudvikling til konceptudvikling
 • Hvilke fødevarer efterspørger detailhandlen
 • Fremtidens fødevareproduktion - Hvad er værd at investere i?

KONFERENCEN afholdes den 19. september 2017, Novi Science Park, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Tilmeld dig her

Se program her


Som medlem af Nordjysk FødevareErhverv får din virksomhed:

 • Gratis deltagelse i vores arrangementer
 • Rabat hos udvalgte samarbejdspartnere
 • Indflydelse på Nordjysk FødevareErhvervs fokusområder
 • Adgang til udvalgt statistik materiale
 • Stemmeret til bestyrelsen
 • Mulighed for at stille op til bestyrelsen
 • Koordinering og facilitering af netværk
 • m.m.

For yderligere oplysninger kontakt:

Birgit Søggard tlf. 72 44 44 12, bsj@njfe.dk

Hent indmeldelsesformular


Ny udviklingsplan for Nordjysk FødevareErhvervs arbejde frem til 2021

Nordjysk FødevareErhverv har udarbejdet en udviklingsplan, som sætter en overordnet retning og ramme for sekretariats og den nordjyske fødevareklynges udvikling over de kommende år frem til 2021.

Udviklingsplanen adresserer, beskriver og sætter fokus på nogle af de vigtigste udviklingsområder, som vurderes at kunne understøtte og fremme en positiv udvikling i virksomhederne og samtidig bidrage til at løse en række af sektorens fælles udfordringer på sigt.

Det er vigtigt, at denne ramme tilpasses bedst muligt til virksomhedernes efterspørgsel og dermed rummer de aktiviteter og ydelser, som opfylder de enkelte virksomheders aktuelle behov for sparring og rådgivning, hvilket også fremadrettet vil være omdrejningspunktet for sekretariatets arbejde.

Vi vil derfor gerne opfordre nordjyske fødevarevirksomheder til at komme med forslag til områder/emner, som I gerne vil have belyst mere dybdegående.

På baggrund af jeres input vil vi forsøge at sammensætte fyraftensarrangementer, hvor området/emnet kan drøftes med relevante eksperter.

Vi arbejder i øjeblikket med et par spændende arrangementer, som vi håber snart at kunne offentliggøre på vores hjemmeside på følgende link.

Vi håber at høre fra jer. 

Kontakt:

Hans Henrik Bruhn, tlf. 31 75 37 90, hhb@njfe.dk 

Rubin Dollerup Nielsen, tlf. 41 10 01 12, rdn@njfe.dk 


OPERATØRFUNKTIONEN

Operatørfunktionen varetages af et konsortium bestående af Nordsøen Forskerpark (projektholder) og Nordjysk FødevareErhverv samt Future Food Innovation (FFI) og Videncenter for Fødevareudvikling (Vifu). Konsortiet er dannet på baggrund af et tæt samarbejde mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland om at styrke vækst og produktivitet inden for fiskeri- og akvakulturen.

Gennem operatørarbejdet skal bl.a. rejses levedygtige projekter, som giver merværdi for sektoren og virksomhederne - og samtidig åbnes for internationale samarbejdsplatforme for virksomheder og aktører inden for erhvervet.

Operatørfunktionen - læs mere her

For yderligere information kontakt:

Susane Røntved, tlf. 20 46 04 77 eller susane@purevision.dk

Hans Henrik Bruhn, tlf. 31 75 37 90 eller hhb@njfe.dk NEXT STEP

Få et rådgivningsforløb under vores udviklingsprogram NEXT STEP inden for:

 • Internationalisering/eksport
 • Forretningsudvikling
 • Markedsudvikling

Rådgivning kan hjælpe din virksomhed med at få tilført ekstra ressourcer, som kan løse udfordringer, der kræver en ekstra indsats.
Små og store virksomheder oplever ofte at stå overfor udfordringer, som med den rette rådgivning og sparring kan vendes til muligheder. Dette kan være med til at ruste virksomheden til fremtidens krav om vækst og udvikling.

Kontakt os for et møde eller hvis du har spørgsmål:

Birgit Søgaard tlf. 72 44 44 12, bsj@njfe.dk 

Rådgivning - læs mere her

Netværk - læs mere her


ER DIN VIRKSOMHED I GANG MED ET RÅDGIVNINGSFORLØB?

Husk at indsende timeregistrering månedsvis pr. deltager i rådgivningsforløbet til bsj@njfe.dk. Det gør processen nemmere for din virksomhed og os, når din virksomhed senere skal anmode om refusion for udlæg til rådgiverudgifter.

Har du spørgsmål i forbindelse med timeregistrering eller øvrige spørgsmål - så kontakt os endelig.

For yderligere information kontakt:

Birgit Søgaard, tlf. 72 44 44 12, bsj@njfe.dk 

Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, hører vi gerne fra dig.

Vi kan kontaktes på info@njfe.dk eller på tlf. nr. 72 44 44 12.

Læs mere om Nordjysk FødevareErhverv

Følg os på LinkedIn

Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbreve? Afmeld nyhedsbrev »