Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Vi har set frem til at kunne udsende vores første nyhedsbrev i år, hvor vi bl.a. gerne vil informere dig om vores nye program NEXT STEP, Operatørfunktion for udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren i Danmark, Fødevare temadag, medlemsydelser m.m.

SIDEN SIDST

OPERATØRFUNKTION FOR UDVIKLING AF FISKERI OG AKVAKULTURSEKTOREN I DANMARK

Et konsortie bestående af Nordsøen Forskerpark, Nordjysk FødevareErhverv, Future Food Innovation (FFI) og Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) skal varetage operatørfunktionen.

Formålet med operatørfunktionen er facilitering, fundraising og matchmaking mellem parter inden for de to sektorer akvakultur og fiskeri og tager udgangspunkt i de to indsatskataloger*) for sektorerne, som er udviklet over det seneste år. Fundraising handler bl.a. om at tilvejebringe finansiering fra regionale og nationale kilder. Den konkrete matchmaking skal både omfatte sammensætning af projektkredse, der indbefatter organisationer, institutioner og ikke mindst virksomheder fra branchen.

Der er fra udbyders side opstillet konkrete mål for operatørfunktionen, som skal sikre etablering af en række levedygtige tværgående projekter i sektorerne, der kan bidrage til at styrke samarbejdet og konkurrencekraften igennem en markant synliggørelse af Danmark, som central fiskeri- og akvakulturnation.

*)Indsatskatalog Akvakultursektoren

   Indsatskatalog Fiskerisektoren
KLYNGECERTIFICERING 

Cluster Excellence Denmark

På basis af vores certificeringsproces, som vi påbegyndte i november 2015, er Nordjysk FødevareErhverv nu blevet certificeret som fødevareklynge med "Cluster Management Excellence Label BRONZE".

Igennem Cluster Excellence Denmark's aktiviteter - workshops, temadage, netværk m.m. kan vi i samarbejde med øvrige klynger og netværk, igangsætte internationale kontakter for små og mellemstore virksomheder med henblik på at finde udenlandske samarbejdspartnere, gennemføre markedsbesøg, facilitere netværk m.m. 


NEXT STEP

Ansøgning til vores nye udviklingsprogram "NEXT STEP" blev godkendt af Vækstforum Nordjylland i oktober måned og vi har nu også fået endeligt tilsagn og den kontraktlige aftale med Erhvervsstyrelsen.

Gennem udviklingsprogrammet NEXT STEP kanaliseres to millioner kr. ud til vækstparate nordjyske fødevarevirksomheder, som skal hjælpe med at understøtte virksomhedernes udvikling og vækst.

Målgruppe

Nordjyske Fødevarevirksomheder - dog med undtagelse af primære erhverv - kan deltage når de opfylder følgende krav:

 • Har mindst 5 medarbejdere
 • Har max. 100 medarbejdere
 • I øvrigt opfylder EU's krav til SMV-virksomheder

I udviklingsprogrammet gennemføres bl.a. en række individuelle rådgivningsforløb i virksomhederne samt netværk indenfor:

 • Internationalisering og eksport
 • Forretningsudvikling
 • Markedsudvikling og branding

Forudsætninger for deltagelse - læs mere her

Rådgivning - læs mere her

Netværk - læs mere her

For yderligere oplysninger kontakt bsj@njfe.dk eller på tlf. 72 44 44 12


MEDLEMSYDELSER som tilbydes medlemmer af Foreningen Nordjysk FødevareErhverv

Patrade A/S

I fødevarebranchen er det vigtigt at passe på sine immaterielle rettigheder, herunder registrering af varemærke, design og patenter - specielt på internationale markeder.

Nordjysk FødevareErhverv har indgået en aftale med et af Danmarks førende konsulenthuse, indenfor immaterielret, Patrade A/S, med kontor i Nordjylland, hvor NJFE's medlemmer tilbydes fordelagtige vilkår.

Gennem aftalen opnår NJFE’s medlemmer særlige rabatter i forbindelse med registrering og overvågning af varemærker, design og patenter samt andet honorararbejde f.eks sagsbehandling og –fremlæggelse.

Som led i aftalen afholdes faglige workshops for NJFE’s medlemmer med fokus på problemstillingerne inden for IPR områder.

Der vil blive lejlighed til at høre om Patrade A/S og IPR rettigheder på vores Fødevare temadag den 13. april.

For nærmere oplysninger kontakt:

Charlotte Rask Boddum, PATRADE A/S, tlf. 70 20 37 70 eller crb@patrade.dk

Birgit Søgaard Jensen, Nordjysk FødevareErhverv, tlf. 72 44 44 12 eller bsj@njfe.dk

Læs mere om Patrade A/S her


FødevareWatch

Landbrugs- og fødevaresektoren er en af de største og vigtigste sektorer i dansk erhvervsliv med afgørende indflydelse for fremtidens vækst og arbejdspladser.

Nordjysk FødevareErhverv har indgået særlig rabat aftale med FødevareWatch om abonnementaftale, som dagligt leverer uafhængig, kristisk og aktuel journalistik om landbrugs- og fødevaresektoren.

Med et abonnement får din virksomhed mulighed for at være opdateret på de seneste nyheder i branchen. Et abonnement indeholder:

 • Adgang til låste artikler på FødevareWatch skrevet af deres egne journalister.
 • Adgang til de låste artikler leveret af deres partnere, herunder Jyllands-Posten.
 • Daglige nyhedsbreve, der bringer dagens vigtigste nyheder i branchen direkte til din indbakke.

For abonnementsvilkår kontakt:

Birgit Søgaard Jensen, Nordjysk FødevareErhverv, tlf. 72 44 44 12 eller bsj@njfe.dk

Læs mere om FødevareWatch her 


Publicity

Både god og dårlig PR kan have helt afgørende indflydelse på din virksomheds image og den måde, som den opfattes på.

Nordjysk FødevareErhverv har indgået aftale med Publicity, som arbejder med strategisk kommunikation og PR for private virksomheder og offentlige organisationer. Publicity's ekspertise ligger bl.a. i at identificere og opdyrke gode historier, der undersøtter kunders mål, værdier og produkter. 

Gennem aftalen opnår NJFE's medlemmer særlige rabatter indenfor bl.a.

 • Pressemeddelelser og hjælp til medieomtale
 • Krisekommunikation og hjælp til både forebyggende arbejde og håndtering af en shitstorm
 • Storytelling og tekstarbejde
 • Sociale medier, rådgivning og drift heraf
 • International PR

For nærmere oplysninger kontakt:

Esben Lind, Publicity, tlf. 24 92 86 36 eller esben@publicty.dk

Birgit Søgaard Jensen, Nordjysk FødevareErhverv, tlf. 72 44 44 12 eller bsj@njfe.dk

Læs mere om Publicity her


NY MEDARBEJDER 

Poul Ole Nielsen
T +45 25 30 32 82
M po@qfish.dk
A NOVI Science Park
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Erfaring og kompetencer:
Poul Ole har en kommerciel og fødevareteknologisk uddannelse og har mangeårig erfaring inden for fødevarebranchen, primært fiskebranchen, hvor han bl.a. har arbejdet med produktionsstyring, procesoptimering, produktudvikling, kvalitetsstyring, certificeringer og med virksomhedstilrettede kurser

Poul Ole har arbejdet hos Teknologisk Institut, men startede i 2014 egen virksomhed, som bl.a. bistår virksomheder med udvikling, og opfyldelse af krav fra kunder, lovgivning og egenkontrol

Speciale:

Tilknyttet Nordjysk FødevareErhverv som ekstern konsulent med fokus på faglig dialog og sparring med virksomheder omkring tekniske, produktions- og ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer.

Bidrage til udviklende løsninger i tæt samspil med virksomhederne.

Identificere fælles tekniske og forretningsmæssige udfordringer for grupper af virksomheder og igangsætte udviklingsforløb omkring løsninger individuelt og på tværs af virksomhederne.

Identifikation af virksomhedernes behov- og vækstpotentiale og det videre udviklingsforløb.

Daglig kontakt til fødevarevirksomhederne i regionen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Generalforsamling 2017Onsdag den 19. april 2016 kl. 17.00-20.00 afholdes den årlige generalforsamling i Foreningen Nordjysk FødevareErhverv.

Generalforsamlingen afholdes på 

NOVI Science Park
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Læs mere om Foreningen Nordjysk FødevareErhverv her.

Bliv medlem af Foreningen Nordjysk FødevareErhverv - kontakt bsj@njfe.dk /72 44 44 12 eller download indmeldelsesformular her

Sæt allerede nu kryds ved den 13. april 2016, hvor vi afholder Fødevare temadag - INTERNATIONALISERING. Vores spændende indlægsholdere vil bl.a. komme omkring væsentlige temaer som strategi, vejen ind på nye eksportmarkeder, kreditfinansiering og mærkevarebeskyttelse.

Læs programmet herSæt allerede nu kryds ved den 20. september 2016, hvor vi afholder næste fødevarekonference.

Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, hører vi gerne fra dig.

Vi kan kontaktes på info@njfe.dk eller på tlf. nr. 72 44 44 12.

Læs mere om Nordjysk FødevareErhverv

Følg os på LinkedIn

Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbreve? Afmeld nyhedsbrev »