Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Nordjysk FødevareErhverv har nu været i gang i næsten 1 1/2 år og vi har bl.a. gennemført det første udviklingsprogram i tæt samarbejde med nordjyske fødevarevirksomheder, Væksthus Nordjylland og øvrige erhvervsfremme-samarbejdspartnere.

Nu står foråret for døren og vi vil hermed gerne informere dig om kommende programaktiviteter i foråret og hen over sommeren.

SIDEN SIDST


Siden vores første nyhedsbrev i februar 2014 og frem til i dag, har vi bl.a. afsluttet vores første udviklingsprogram i tæt samarbejde med nordjyske fødevarevirksomheder og Væksthus Nordjylland. I udviklingsprogrammet er der gennemført:

 • 83 rådgivningsforløb

 • 4 netværk
  • Der er gennemført 2 netværk "KOMEPTENCEUDVIKLING GENNEM WORKSHOPS" med fokus på:
   • Økonomiledelse i praksis
   • Drift i praksis
   • Salg i praksis
   • Strategi- og medarbejderudvikling
  • Der er gennemført et netværk "TRÆF DET RIGTIGE IT VALG", hvor der blev arbejdet med IT kortlægning i virksomhederne.

  • Der er gennemført et netværk "MULIGHEDER MED DATABASER", hvor der blev arbejdet med databaser og elektronisk udveksling mellem virksomheder.

En del af virksomhederne har både deltaget i et netværk og gennemført rådgivningsforløb.


Fødevare workshop den 9. marts

Den 9. marts blev der afholdt fødevare workshop for deltagere i fødevareindsatsen ved Nordjysk FødevareErhverv og Væksthus Nordjylland, hvor der blev sat fokus på den nordjyske fødevaresektors fremtidige udfordringer. Deltagerne på fødevare workshoppen har alle særlig fokus på innovation, vækst og internationalisering.

Workshoppen blev gennemført af erfarne konsulenter fra GEMBA Innovation, som udfordrede deltagerne på hvorledes vi kan sammensætte et udviklingsprogram, som fremadrettet understøtter de nordjyske fødevarevirksomheders forretningsudvikling. Deltagerne skulle bl.a. debattere ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvad ser I som de største muligheder og udfordringer for vækst de kommende år?
 • På hvilke markeder ser I de største vækstmuligheder?
 • Hvordan og på hvilke områder - kan vi bedst supplere jeres kompetencer?

Læs output fra workshoppen

Food Supply besøgte workshoppen og resultatet heraf blev to artikler, der blandt andet er baseret på interview med nogle af deltagerne på fødevare workshoppen:


EVALUERING

GEMBA INNOVATION gennemførte i februar måned en evaluering af pilotprogrammet under Fødevareindsatsen.

Evalueringen er gennemført ved en internetbaseret survey samt interviews med samarbejdspartnere.

Surveyen blev fremsendt til de virksomheder, som har deltaget aktivt i fødevareindsatsen. Der var en svar procent på 69 pct. og på basis af virksomhedernes besvarelser blev følgende tilkendegivelser givet:

 • 90 pct. af virksomhederne tilkendegiver, at udviklingsprogrammet har medvirket til at løse aktuelle behov og udfordringer.
 • 71 pct. har fået bedre kendskab til Regionens erhvervsfremmeprogrammer og udbudte ydelser.
 • 69 pct. har fået ny relevant viden om marked, teknologi og forretningsmodeller m.m.
 • 62 pct. oplyser, at de har påbegyndt udvikling af nye produkter eller services som følge af deltagelse i udviklingsprogrammet.

Læs mere om evalueringen her

AKTIVITETER

NEXT STEP

På basis af input fra Fødevare workshoppen og den netop gennemførte evaluering er vi i færd med at udarbejde ansøgning til vores næste udviklingsprogram - NEXT STEP.

Programmets hovedaktiviteter vil omfatte: 

 • Forretningsudvikling
 • Branding og markedsudvikling
 • Internationalisering/eksport


COOP SAMARBEJDE

Coop ønsker at fremme salget af lokalt producerede fødevarer og har afholdt indledende møde hos Thy Erhvervsforum, som det første af flere erhvervskontorer, der vil blive involveret i samarbejdet med Coop.

Coop tilbyder bl.a. mindre leverandører særlig lempelig samhandel - herunder:

- ingen krav om eksklusivitet - eller private label aftaler. Virksomhederne har deres egen identitet og branding

- hjælp til distribution og afhentning af varer gennem Coop's eget distributionssystem

- hjælp til markedsføring, in-store aktiviteter og mulighed for demo aktiviteter

Etablering af lokale "leverandørklynger" som komplementerer hinanden både i sortiment og kapaciteter, vil kunne fremme samhandel og forretningsudvikling for en række mindre nordjyske leverandører og samtidig opbygge en stærk platform for nordjysk lokal identitet.

Nordjysk FødevareErhverv vil som partner i projektet bidrage til at koordinere indsatsen og sikre virksomhederne adgang til udviklingsforløb, som understøtter projektaktiviteterne og samarbejdet med Coop.


KOMMENDE ARRANGEMENTER


KOMMUNIKATIONSBEREDSKAB OG KRISEHÅNDTERING

- mød op og få inspiration til, hvordan man kan opbygge et kommunikationsberedskab til håndtering af kritiske situationer.

Hvis krisen indtræffer, kan den rigtige kommunikation til medier, kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere være afgørende for virksomhedens overlevelse. Det gælder særligt inden for fødevareerhvervet, der konstant er i mediernes søgelys. Det har vi set flere eksempler på de seneste år, og med de sociale mediers indtog er emnet mere aktuelt end nogensinde.

Krisekommunikation drejer sig om at være forberedt og have et beredskab, inden krisen indtræffer. Beredskabet aktiveres i de situationer, hvor virksomheder eller branchen som helhed kommer under pres fra medier og andre.

På workshoppen får du gode råd til, hvordan du skal etablere et beredskab, og hvordan du skal reagere, når krisen eventuelt indtræffer. 

Indlægsholder er kommunikationsekspert Esben Lind fra Conexia PR i Aalborg, der har stor erfaring med at hjælpe virksomheder ud af kriser.

Der afholdes WORKSHOP den 28. maj 2015 kl. 14.00-17.00.

Arrangementet afholdes på NOVI Science Park, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Program følger snarest på www.njfe.dk

For yderligere information kontakt info@njfe.dk eller på tlf nr. 72444412

FØDEVAREKONFERENCE

HVEM SKAL DRIVE FREMTIDENS DETAILHANDEL?

Konferencen tager afsæt i de nyeste udviklingstendenser inden for den danske detailhandel og sætter fokus på hvilke kræfter og dynamikker der skal drive denne udvikling. 

Hør detailkædernes egne bud på hvordan efterspørgslen kan bidrage til forretningsudvikling og øget vækst for lokale producenter og lokalsamfund. 

Programmet er under udarbejdelse  - men sæt allerede nu kryds i kalenderen til en spændende og inspirerende eftermiddag. 

KONFERENCEN afholdes den 15. september 2015 NOVI Science Park, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø. 

For yderligere information kontakt info@njfe.dk eller på tlf. nr. 72444412Nordjysk FødevareErhverv bliver nu en juridisk organisation, der stiftes som Foreningen Nordjysk FødevareErhverv:

 • Som er selvstændig og uafhængig
 • Som skaber medindflydelse for medlemmerne
 • Som er fleksibel og tilpasset vores programaktiviteter

Programaktiviteterne i Nordjysk FødevareErhverv er en del af den samlede regionale fødevareindsats, som Vækstforum Nordjylland står bag. 90% af de deltagende virksomheder oplever, at de får et konkret udbytte, som styrker deres forretning.

Virksomhedernes udbytte er bl.a.

 • Hjælp til at løse konkrete udfordringer i virksomheden
 • Viden om markeder, teknologi og forretningsmodeller
 • Hjælp til udvikling af nye produkter og service
 • Støtte til afsætning på hjemme- og eksportmarkeder


Bliv medlem af Nordjysk FødevareErhverv og dermed en del af fremtidens udvikling og vækst med fokus på indsatser omkring:

 • Forretningsudvikling 
 • Branding og markedsudvikling
 • Eksport og internationalisering

Læs mere her.

Tilmeld dig og deltag i den stiftende generalforsamling mandag den 8. juni 2015 på NOVI Science Park, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg. Ø.

For yderligere information og tilmelding kontakt på

info@njfe.dk eller på tlf. nr. 72 44 44 12.

Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, hører vi gerne fra dig.

Vi kan kontaktes på info@njfe.dk eller på tlf. nr. 72 44 44 12.

Vi forventer at udkomme med et nyhedsbrev hvert kvartal.

Læs mere om Nordjysk FødevareErhverv

Følg os på LinkedIn

 

Du kan se nyhedsbrevet online her

Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbreve? Afmeld nyhedsbrev »