Ser denne e-mail ikke rigtig ud i dit mailprogram? Klik her for at se den online »

Så siger kalenderen december igen og endnu et år er fløjet afsted.

Vi har nu været i gang i lidt over 2 år, hvoraf vi det sidste halve år har været en selvstændig juridisk enhed.

Vi vil her i vores 7. nyhedsbrev gerne informere om hvad der er sket siden sidst og om nye tiltag i det nye år med bl.a. et nyt program og arrangementer.

SIDEN SIDST


Fødevarekonference

"Hvem skal drive fremtidens detailhandel"

Den 15. september blev der afholdt Fødevarekonference med 90 deltagere og med indlæg fra meget kompetence foredragsholdere:

  • Professor Jon Sundbo fra Roskilde Universitet talte om oplevelsesøkonomi som bindeled mellem producent og kæde.
  • Christian Christensen, der er chef for Lokale Varer hos Coop fortalte om udpegningen af Nordjylland, som et af de områder i Danmark, hvor Coop vil have øget fokus på udvikling af lokale fødevarer i samarbejde med lokale nordjyske fødevareproducenter.
  • Flemming Birch, fra Birch & Birch orienterende om nye forbrugertendenser.
  • Bruno Christensen fra Detailhandels Promotion International fortalte om, at vejen til vækst går gennem unikke produkter - eller større rabatter.

Fødevarekonferencen vil blive en årligt tilbagevendende begivenhed - så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 20. september 2016.

Læs og se mere her:

Interview med TV2 Nord

Læs artikel DR P4 Nordjylland

På konferencen kom der konkrete modeller og forslag til bedre afsætning. Det kan være måder at finde alternativer til kæderne, eksempelvis hos grossister og andre eller det kan være bud på, hvorledes man udvikler sit salg til kæderne.


VÆKSTGRUPPE

På basis af Fødevarekonferencen blev der dannet et Vækstgruppe forløb med et detail- og grossistspor.

Sammen med Erhvervsakademi Aarhus etablerede vi et samarbejde mellem studerende fra Erhvervsakademi Aarhus og en række nordjyske producenter, hvor de studerende igennem deres projekter bl.a. skulle komme med input til producenterne indenfor branding, distribution, markedsføring m.m.

Udviklingsforløbene startede i oktober måned, hvor de studerende og fødevareproducenterne mødte hinanden for første gang. Herefter mødtes de igen i november for yderligere sparring omkring deres projekter, som efterfølgende endte op med nogle detaljerede rapporter og anbefalinger til producenterne omkring markedsføring, forretningsudvikling m.m. 


Som foreløbig afslutning på udviklingsforløbene blev der 18. november afholdt arrangement på Food College Aalborg, hvor de deltagende virksomheder fik mulighed for at præsentere deres produkter for indkøbere fra dagligvarekæderne.

Food Supply skrev "Indkøberne var tydeligt imponeret af meget af det de så, og en stribe nordjyske niche-produkter kan således være på vej til dagligvare-kæmpernes hylder. Blandt produkterne var marmelader, fiskeprodukter, øl, kartofter, frilandskød, bjesk og saltstænger" læs artiklen

Flere af de deltagende virksomheder fik ordrer med hjem fra dagen og efterfølgende. Food Supply skrev:

"Skagen Køkkenet overrasket af Coops chef for lokale varer. Skagen Køkkenets indehaver, Jesper  Winter, lagde ikke skul på, at han slet ikke havde regnet med at sælge noget på selve dagen" læs artiklen

"Coop-chef hiver flere lokale varer ind efter Aalborg-møde. Ikke kun Skagen Køkkenet kan få noget stort ud af arrangementet i sidste uge i Aalborg. Også marmeladefabrikken Hybengaarden er således kommet ind i varmen hos Coop i forbindelse med arrangementet, der blev holdt hos Food College Aalborg" læs artiklen


NEXT STEP

Ansøgning til vores nye udviklingsprogram "NEXT STEP" blev godkendt af Vækstforum Nordjylland i oktober måned og ligger i øjeblikket til gennemlæsning og behandling hos Erhvervsstyrelsen. 

Udviklingsprogrammet vil bl.a. omhandle individuelle rådgivningsforløb indenfor

  • Internationalisering og eksport
  • Forretningsudvikling
  • Markedsudvikling og branding

Klyngecertificering - Cluster Excellence Denmark

The European Cluster Excellence Initiative (ECEI) er etableret af EU kommissionen for at udvikle metoder og værktøjer til at støtte klyngeorganisationer i deres udvikling.

I november måned påbegyndte vi certificerings-processen, som led i fremtidssikring af Fødevareklyngen. Samtidig er Nordjysk FødevareErhverv blevet optaget i det landsdækkende Klyngekatalog.

Igennem Cluster Excellence Denmark's aktiviteter - workshops, temadage, netværk m.m. kan vi i samarbejde med øvrige klynger og netværk skabe aktiviteter for små og mellemstore virksomheder med henblik på at igangsætte internationale kontakter, finde udenlandske samarbejdspartnere, gennemføre markedsbesøg, facilitere netværk m.m. 


KOMMENDE ARRANGEMENTERSæt allerede nu kryds ved den 13. april 2016, hvor vi afholder INTERNATIONALISERINGSDAG, hvor vi bl.a. vil komme omkring væsentlige temaer som strategi og kerneforretning ved internationalisering.Sæt allerede nu kryds ved den 20. september 2016, hvor vi afholder næste fødevarekonference.Vi vil gerne sige tak for det gode samarbejde i det forgange år og ser frem til at videreføre samarbejdet i det nye år.

Nu ser vi frem mod et nyt spændende års udfordringer og vi glæder os bl.a. til at kunne informere nærmere om vores nye udviklingsprogram "NEXT STEP" på vores hjemmeside medio januar 2016.

Vi holder lukket mellem jul og nytår. Vi er tilbage på kontoret mandag den 5. januar 2015.

Med de bedste ønsker om en

Glædelig jul og et godt nytår

 

Nordjysk FødevareErhverv

Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, hører vi gerne fra dig.

Vi kan kontaktes på info@njfe.dk eller på tlf. nr. 72 44 44 12.

Læs mere om Nordjysk FødevareErhverv

Følg os på LinkedIn

Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbreve? Afmeld nyhedsbrev »