Nordjysk FødevareErhverv er den nye samlende og koordinerende regionale fødevare indsats. Initiativet, der er søsat af Vækstforum Nordjylland, er målrettet små og mellemstore fødevarevirksomheder og er blandt andet sat i verden for at bevare og styrke virksomhedernes position på eksportmarkederne.

Nordjysk FødevareErhverv har nu været i gang et halvt års tid og har fået etableret god dialog med en række nordjyske fødevarevirksomheder og samarbejde med centrale samarbejdspartnere. Vi har fået igangsat en række netværk og udviklingsforløb hos virksomhederne og vi deltager aktivt i dialoger, debatter og konferencer med vores samarbejdspartnere inden for fødevareerhvervet.

 

 

Siden udsendelse af vores første nyhedsbrev i februar måned 2014 har vi bl.a. afholdt 3 arrangementer:

 • FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL den 9. april
 • SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER den 23. april.
 • KLAR TIL EKSPORT den 30. april.

Til alle vores arrangementer har der været god opbakning og deltagelse, som har resulteret i at en række virksomheder har valgt at gå videre i et rådgivningsforløb inden for bl.a.

 • STANDARDER OG CERTIFICERING
 • SALGSSTRATEGI
 • FOOD SERVICE TYSKLAND

Herudover er der fortsat mulighed for at deltage i et rådgivningsforløb indenfor "MÆRKNING AF FØDEVARER" Læs mere her

 

 

Siden sidste nyhedsbrev har vi i samarbejde med Væksthus Nordjylland udarbejdet faktaark for FØDEVAREINDSATSEN RÅDGIVNING af små og mellemstore fødevarevirksomheder i Nordjylland.

RÅDGIVNING kan hjælpe din virksomhed med at få tilført ekstra ressourcer, som kan løse udfordringer, der kræver en ekstra indsats. Formålet med et udviklingsforløb er at ruste små og mellemstore virksomheder i Nordjylland til fremtidens krav om øget konkurrence, vækst og udvikling.

Der er mulighed for:

 • Individuelle rådgivningsforløb
 • Identificering af samarbejdspartnere
 • Styrkelse af eksportparathed

Din virksomhed peger selv på det/de områder og de rådgivere I ønsker at bruge i forløbet. Det kan f.eks. dreje sig om:

 • Standarder, certificering og kvalitetssikring
 • Salgstræning
 • Adgang til nye markeder

Økonomi: I et rådgivningsforløb består virksomhedens medfinansiering af timer, som den selv lægger i gennemførelsen af udviklingsforløbet.

Læs mere her

For yderligere information kontakt info@slet-dette.njfe.dk eller på tlf. nr. 72 44 44 12

"BRUG AF STANDARDER OG CERTIFICERING"

Gennem dette udviklingsforløb får din virksomhed klarhed over hvilke standarder, der er relevante og hvordan de kan anvendes som et strategisk værktøj til vækst og udvikling i din virksomhed. Endvidere gennemgås forløbet med implementering, godkendelse og vedligeholdelse af standarden for opretholdelse af certificeringen.

Læs mere her

For yderligere information/tilmelding kontakt info@slet-dette.njfe.dk eller på tlf. nr. 72 44 44 12.

"MÆRKNING AF FØDEVARER"

Gennem udviklingsforløbet får din virksomhed bl.a. hjælp til at løse mærkningsopgaver og forberede implementering af den nye mærkningsforordning EU 1169/2011 herunder bl.a. af tackle følgende mærkningsområder:

 • Skrifts størrelse
 • Allergener
 • Frysedato
 • Mindst holdbar til
 • Vandindhold

Læs mere her

EU forordning 1169/2011 kan læses her

For yderligere information/tilmelding kontakt info@slet-dette.njfe.dk

eller på tlf. nr 72 44 44 12

"ANSÆT EN FAGPILOT"

FAGLIG UDVIKLING MED TILSKUD - BRUG FOR FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

I samarbejde med Beskæftigelsesregion Nordjylland har vi udarbejdet en version af faktaarket "ANSÆT EN FAGPILOT" målrettet fødevarevirksomheder. Der ydes tilskud på op til 12.500 kr. pr. måned i 6 eller 12 måneder.

Fagpilotordningen er et tilbud til små og mellemstore virksomheder om at styrke den faglige udvikling. Med ansættelse af en ung faglært har din virksomhed mulighed for at gennemføre et udviklingsprojekt, der kan tilføre ny faglig viden og vækst i virksomheden. 

Læs mere her

www.fagpilot.dk

For yderligere information kontakt info@slet-dette.njfe.dk eller på tlf. nr. 72 44 44 12

 

 

Model for et typisk udviklingsforløb

Vi har i samarbejde med Væksthus Nordjylland udarbejdet faktaark for netværk.

Indsatsområdet "NETVÆRK" giver ansatte og ledere mulighed for at danne netværk med andre virksomheder, som giver vækstskub i den rigtige retning.

Netværksforløbene vil være temabasseret og tage udgangspunkt i en række overordnede temaer.

Det kan f.eks. være områder som:

 • Forretningsudvikling
 • Eksportfremstød

Økonomi: I et rådgivningsforløb består virksomhedens medfinansiering af timer, som den selv lægger i gennemførelsen af udviklingsforløbet. 

Vi er i øjeblikket ved at etablere netværk inden for forretningsområder, som fødevarevirksomhederne har peget på som vigtige udviklingsområder. 

Har din virksomhed et tema(er) til et netværk, som I gerne vil samarbejde med andre fødevarevirksomheder omkring, hører vi gerne fra dig.

Læs mere her

For yderligere information/tilmelding kontakt info@slet-dette.njfe.dk

eller på tlf. nr. 72 44 44 12.

Nordjysk FødevareErhverv er blevet valgt til at repræsentere Region Nordjylland i FoodNetworks bestyrelse. Vi er repræsenteret med 2 medlemmer i bestyrelsen.

FoodNetwork er et landsdækkende fødevareinnovationsnetværk, der arbejder for at skabe vækst og udvikling i små og mellemstore fødevarevirksomheder. Netværket bidrager til at omsætte viden til resultater gennem machmaking, netværk, videndeling og etablering af udviklingsprojekter.

Vi har pr. 1 april ansat Frode Baggesen som ekstern konsulent

Erfaring og kompetencer:
Uddannet som akademiøkonom i 1995 og har efterfølgende arbejdet primært med fødevarer samt ernæringsprodukter indenfor sundhed. Jeg har solid viden om emballage i plast til fødevarer. 

Erfaring med salgs- og marketingaktiviteter for 3 danske mejerier samt 2 større internationale handelsvirksomheder med mejeriprodukter til dagligvarehandlen i Danmark, etniske grossister og fødevareproducenter i Europa. Jeg har ligeledes beskæftiget mig meget med produktudvikling og lancering af nye mejeriprodukter samt tilpasning af eksisterende sortiment.

Speciale:

Tilknyttet Nordjysk FødevareErhverv som projektkonsulent med primære arbejdsområder indenfor mejeri- og relaterede områder - med fokus på:

Faglig dialog, sparring og netværksdannelse med virksomheder omkring forretningsmæssige, ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer indenfor mejeri- og relaterede områder.

Identificere fælles tekniske og forretningsmæssige udfordringer for grupper af virksomheder og igangsætte udviklingsforløb omkring løsninger individuelt og på tværs af virksomhederne.

Daglig kontakt til fødevarevirksomheder i regionen.

 

 

Vi forventer at følgende arrangementer vil blive gennemført i efteråret 2014.

 • LOGISTIK OG EMBALLAGE
 • IT VÆRKTØJER I HVERDAGEN
 • DIGITAL MARKEDSFØRING

Vi har planer om at genoptage enkelte temaer og afholdte arrangementer fra foråret, som virksomhederne efterspørger.

De endelige datoer for kommende arrangementer vil blive annonceret via vores hjemmeside - arrangementer.

For yderligere information/tilmelding kontakt info@slet-dette.njfe.dk

eller på tlf. nr. 72 44 44 12.

Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, hører vi gerne fra dig.

Vi kan kontaktes på info@slet-dette.njfe.dk eller på tlf. nr. 72 44 44 12.

Vi forventer at udkomme med et nyhedsbrev hvert kvartal.

Læs mere om Nordjysk FødevareErhverv

 

Du kan se nyhedsbrevet online her